Kariéra

Aktuálne hľadáme do QALT tímu :Životopisy posielajte výhradne na mailovú adresu : qalt@qalt.sk

 

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor. Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom, ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov skartované.

Ďakujeme za pochopenie.Tešíme sa na Vás!